ਵਟੱਸਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆਡੀਓ viral, ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦਿੱਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਿਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਲਾਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਟੱਸਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆਡੀਓ viral, ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦਿੱਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਿਖੋ

Read more

ਮਹਾਂਨਗਰ ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੜੇ-ਸੱਟੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਐਸ. ਕੇ. ਚਾਵਲਾ, ਮਨੀਸ਼ ਭੱਟੀ)- ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਛ ਸਮਾਂ ਠੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ

Read more