ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਏਜੰਟ ਕੰਮ…

ਇਕ ਨੇ ਲਵਲੀ ਆ..ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੱਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ

Read more