ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਕੰਪਨੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੇਹਰਬਾਨ

ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਏਜੰਟਾ ਵਾਸਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੁਫ਼ੀਆ ਦਰਵਾਜਾ ਸਮਾਰਟ

Read more